Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo.
Siarczan żelazawy jest stosowany m.in. do produkcji koagulantów do ścieków i wody, jako surowiec do produkcji pigmentów żelazowych, a także jako środek redukujący jony Cr6+ w przemyśle cementowym.
Odpadowy kwas pohydrolityczny najczęściej jest zatężany i zawracany do procesu. W Grupie Azoty Police, z uwagi na sąsiedztwo instalacji nawozowych, jest on wykorzystywany do produkcji kwasu fosforowego stosowanego z kolei do wytwarzania nawozów fosforowych.