Siarczan żelaza(II) jednowodny suszony wykorzystywany jest głównie w przemyśle cementowym jako środek redukujący zawartość związków chromu sześciowartościowego w cemencie. Natomiast w rolnictwie wykorzystywany jest jako składnik mieszanek nawozowych, a w paszach stanowi cenne źródło mikroelementów

Wzbogacanie cementu suchym siarczanem żelaza(II) redukuje zawarte w cemencie związki chromu(VI), który ma właściwości parzące i może wywoływać skórne reakcje alergiczne. Obowiązek redukcji związków chromu(VI) nakłada na producentów cementu Rozporządzenie REACH. Ponadto może być wykorzystywany jako dodatek do nawozów w celu zwiększenia zawartości żelaza, kontroli chlorozy roślin oraz dodatek do torfu. Ponadto może być wykorzystywany jako dodatek paszowy do pasz, składnik nawozów w celu zwiększenia zawartości żelaza, kontroli chlorozy roślin oraz dodatek do torfu.

* Dotyczy tylko gatunku produkowanego bez antyzbrylacza

Wyżej wymienione parametry są potwierdzane na świadectwie badania laboratoryjnego przy każdej dostawie.

Dokumenty do pobrania:

FESPOL® 28 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)
FESPOL® 28 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań paszowych)

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. obejmuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA, funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001.
W przypadku siarczanu żelaza(II) ze względu na możliwość jego stosowania także jako dodatek do pasz został wdrożony System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000.

Pakowanie, przechowywanie i transport

FESPOL® 28 należy przewozić w krytych środkach transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Produkt należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Materiał należy chronić przed zawilgoceniem oraz utrzymywać z dala od źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Produktu.

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]