Siarczan żelaza (II) siedmiowodny suszony stosowany jest w produkcji koagulantów żelazowych przeznaczonych o uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Natomiast w rolnictwie wykorzystywany jest jako składnik mieszanek nawozowych, a w paszach stanowi cenne źródło mikroelementów.

Siarczan żelaza (II) jest skutecznym środkiem w zwalczania mchu. Stymuluje również wzmacnianie systemu odpornościowego roślin i tym samym przeciwdziała chorobom traw. Jest często stosowany w ogrodnictwie, poprawia zielony kolor w liściach roślin. Czasami jest stosowany jako środek do zakwaszania gleby.

Oznaczany parametr

Jednostka

Wymagania

Postać/Wygląd

Krystaliczny proszek, barwy jasnozielonej

Zawartość jonów żezazawych (Fe2+)

% m/m

min. 19,5

Zawartość
FeSO4 * 7H2O

% m/m

min. 97,0

Zawartość
części nierozpuszczalnych w wodzie*

% m/m

maks. 0,5

pH 5%-owego roztworu

min. 2,5

* dotyczy tylko gatunku produkowanego bez antyzbrylacza

Wyżej wymienione parametry są potwierdzane na świadectwie badania laboratoryjnego przy
każdej dostawie.

Dokumenty do pobrania:

FESPOL 20 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)
FESPOL 20 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań paszowych)

 

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001 (zgodny z Międzynarodowym Standardem OHSAS 18001) oraz System Zarządzania Energią wg EN ISO 50001:2011.
W przypadku siarczanu żelaza (II) ze względu na możliwość jego stosowania także jako dodatek do pasz został wdrożony System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000:2005.

 

Pakowanie, przechowywanie i transport

FESPOL® 20 należy przewozić w krytych środkach transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Produkt należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, bądź na placach składowych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Materiał należy również chronić przed zawilgoceniem oraz utrzymywać z dala od źródeł ciepła.

 

Szczegółowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Produktu.

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]