Siarczan żelaza(II) siedmiowodny suszony stosowany jest w produkcji koagulantów żelazowych przeznaczonych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Natomiast w rolnictwie wykorzystywany jest jako składnik mieszanek nawozowych, a w paszach stanowi cenne źródło mikroelementów.

Siarczan żelaza(II) jest skutecznym środkiem w zwalczaniu mchu. Stymuluje wzmacnianie systemu odpornościowego roślin i tym samym przeciwdziała chorobom traw. Jest często stosowany w ogrodnictwie, poprawia zielony kolor w liściach roślin. Czasami jest stosowany jako środek do zakwaszania gleby.

* Produkt może zawierać śladowe ilości mineralnych wtrąceń charakteryzujących się odmienną kolorystyką. Wtrącenia te pochodzą od antyzbrylacza i/lub przesuszonej soli, nie stanową zagrożenia i nie ograniczają zastosowań produktu.  ** Dotyczy tylko gatunku produkowanego bez antyzbrylacza.

Wyżej wymienione parametry są potwierdzane na świadectwie badania laboratoryjnego przy każdej dostawie.

Dokumenty do pobrania:

FESPOL® 20 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)
FESPOL® 20 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań paszowych)

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. obejmuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA, funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001.
W przypadku siarczanu żelaza(II) ze względu na możliwość jego stosowania także jako dodatek do pasz został wdrożony System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000.

Pakowanie, przechowywanie i transport

FESPOL® 20 należy przewozić w krytych środkach transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Produkt należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Materiał należy chronić przed zawilgoceniem oraz utrzymywać z dala od źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Produktu.

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]