Siarczan żelaza (II) siedmiowodny odwirowany wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji pigmentów żelazowych, głównie czerni i czerwieni żelazowej, dodatek do nawozów w celu zwiększenia zawartości żelaza oraz kontroli chlorozy roślin. Może być również stosowany jako dodatek do torfu.

Siarczan żelaza (II) jest skutecznym środkiem w zwalczania mchu. Stymuluje wzmacnianie systemu odpornościowego roślin i tym samym przeciwdziała chorobom traw. Jest również stosowany jako element redukujący zawartość chromu w cemencie.

Oznaczany parametr

Jednostka

Wymagania

Postać/Wygląd*

Krystaliczny proszek, barwy jasnozielonej

Zawartość
jonów żelazawych (Fe2+)

% m/m

min. 17,0

Zawartość
FeSO4 * H2O

% m/m

min. 84,6

Zawartość
części nierozpuszczalnych w wodzie

% m/m

maks. 0,5

pH 5%-owego roztworu

min. 2,5

* Siarczan odwirowany, z uwagi na zawartą wilgoć ma tendencję do aglomerowania i kompresowania podczas składowania i transportu.

 

Dokument do pobrania: FESPOL 17 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)

 

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001 (zgodny z Międzynarodowym Standardem OHSAS 18001) oraz System Zarządzania Energią wg EN ISO 50001:2011.

 

Pakowanie, przechowywanie i transport

FESPOL® 17 należy przewozić w krytych środkach transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Produkt należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, bądź na placach składowych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Materiał należy również chronić przed zawilgoceniem oraz utrzymywać z dala od źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Produktu.

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]