Siarczan żelaza(II) siedmiowodny odwirowany wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji pigmentów żelazowych, głównie czerni i czerwieni żelazowej, dodatek do nawozów w celu zwiększenia zawartości żelaza oraz kontroli chlorozy roślin. Może być również stosowany jako dodatek do torfu.

Siarczan żelaza(II) jest skutecznym środkiem w zwalczaniu mchu. Stymuluje wzmacnianie systemu odpornościowego roślin i tym samym przeciwdziała chorobom traw. Jest również stosowany jako środek redukujący zawartość związków sześciowartościowego chromu w cemencie.

* Siarczan odwirowany, z uwagi na zawartą wilgoć ma tendencję do aglomerowania i kompresowania podczas składowania i transportu.

Wyżej wymienione parametry są potwierdzane na świadectwie badania laboratoryjnego przy każdej dostawie.

Dokument do pobrania: 

FESPOL® 17 – specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. obejmuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA, funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001.

Pakowanie, przechowywanie i transport

FESPOL® 17 należy przewozić w krytych środkach transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Produkt należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach lub na placach składowych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Materiał należy chronić przed zawilgoceniem oraz utrzymywać z dala od źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Produktu.

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]