Cement to szary proszek wykonany z wapienia, gliny i piasku, stosowany jest przede wszystkim do wytwarzania zapraw i betonu. Naturalnie występujące w przyrodzie wapień i glina zawierają często śladowe ilości związków chromu, więc ich użycie podczas produkcji cementu jest skrupulatnie kontrolowane z powodów zdrowotnych. Chrom może wywoływać skórne reakcje alergiczne. Ryzyko to można wyeliminować poprzez obróbkę surowców do produkcji cementu za pomocą siarczanu żelaza.