Realizując zasadę elastyczności rynkowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie i potencjał produkcyjny, oferujemy szeroką paletę gatunków dostosowanych do poszczególnych obszarów zastosowań. Podane informacje dotyczące FESPOL® są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu i nie stanowią wymagań, a jedynie określają jego typowe właściwości. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrolą, informacje te nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.

Uwzględniając specyfikę zastosowań FESPOLU® i wynikające z nich potrzeby odbiorców, oferowane są cztery gatunki siarczanu żelaza(II):

  • FESPOL® 14 – siarczan żelaza(II) jednowodny neutralizowany;

  • FESPOL® 17 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny odwirowany;

  • FESPOL® 20 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny suszony;

  • FESPOL® 28 – siarczan żelaza(II) jednowodny suszony.

*Dotyczy tylko gatunku produkowanego bez antyzbrylacza.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów zawiera Norma Zakładowa ZN-ZChP-338:2021  SIARCZAN ŻELAZA(II) FESPOL® .

Dokumenty do pobrania:

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]