Siarczan żelaza(II) jednowodny neutralizowany wykorzystywany jest głównie w przemyśle cementowym jako środek redukujący zawartość związków chromu sześciowartościowego w cemencie.

Wzbogacanie cementu suchym siarczanem żelaza(II) redukuje zawarte w cemencie związki chromu(VI), który ma właściwości parzące i może wywoływać skórne reakcje alergiczne. Obowiązek redukcji związków chromu(VI) nakłada na producentów cementu Rozporządzenie REACH.

* Produkt może zawierać aglomeraty łatwo rozsypujące się pod naciskiem.

Wyżej wymienione parametry są potwierdzane na świadectwie badania laboratoryjnego przy każdej dostawie.

Dokument do pobrania: 

Specyfikacja Techniczna Fespol ® 14 (dla zastosowań przemysłowych)

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. obejmuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA, funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001.

Pakowanie, przechowywanie i transport

FESPOL® 14 należy przewozić w krytych środkach transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Produkt należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Materiał należy chronić przed zawilgoceniem oraz utrzymywać z dala od źródeł ciepła.

 Szczegółowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Produktu.

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]