Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. FESPOL® – siarczan żelaza(II) wykorzystywany jest w przemyśle cementowym do redukcji chromu sześciowartościowego. Stosowany jest również w produkcji koagulantów żelazowych przeznaczonych o uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. W rolnictwie stosowany jest jako składnik mieszanek nawozowych, a w paszach stanowi cenne źródło mikroelementów. Ponadto wykorzystuje się go do wytwarzania pigmentów żelazowych oraz do konserwacji drewna.

Cement, którego głównymi składnikami są wapień, glina i piasek jest stosowany przede wszystkim do wytwarzania zapraw i betonu. Niestety naturalnie występujące w przyrodzie wapienie i gliny zawierają często zbyt wysokie zawartości związków chromu(VI) mogącego wywoływać skórne reakcje alergiczne.

W trosce o zdrowie pracowników zatrudnionych przy produkcji cementu, jak i jego odbiorców w Unii Europejskiej poziom zawartości rozpuszczalnego Cr(VI) w cemencie jest limitowany, początkowo przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego nr 2003/53/WE, a obecnie przez Rozporządzenie 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Zgodnie z Załącznikiem XVII tego Rozporządzenia cement powinien zawierać czynnik redukujący, który zmieszany z wodą pozwala na obniżenie zawartości rozpuszczalnego chromu(VI) do poziomu poniżej 2ppm (2mg/kg) w przeliczeniu na ogólną suchą masę cementu i utrzymania tego poziomu przez co najmniej 60 dni od daty wytworzenia cementu.

Do najbardziej dostępnych, skutecznych i jednocześnie relatywnie tanich reduktorów należy siarczan żelaza(II) produkowany przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i oferowany pod nazwą handlową FESPOL®. Szeroki asortyment gatunkowy pozwala dobrać najbardziej odpowiedni i efektywny reduktor do specyfiki danej cementowni. Nasze produkty charakteryzują się skutecznością, łatwością przechowywania i dozowania.

 * – zalecane
x – bardzo zalecane

DORADZTWO TECHNICZNE 

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]