Siarczan żelaza (II) siedmiowodny suszony stosowany jest w produkcji koagulantów żelazowych przeznaczonych o uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Natomiast w rolnictwie wykorzystywany jest jako składnik mieszanek nawozowych, a w paszach stanowi cenne źródło mikroelementów.

Siarczan żelaza (II) jest skutecznym środkiem w zwalczania mchu. Stymuluje również wzmacnianie systemu odpornościowego roślin i tym samym przeciwdziała chorobom traw. Jest często stosowany w ogrodnictwie, poprawia zielony kolor w liściach roślin. Czasami jest stosowany jako środek do zakwaszania gleby.

Oznaczany parametr

Jednostka

Wymagania

Postać/Wygląd

Krystaliczny proszek, barwy jasnozielonej

Zawartość jonów żezazawych (Fe2+)

% m/m

min. 19,5

Zawartość
FeSO4 * 7H2O

% m/m

min. 97,0

Zawartość
części nierozpuszczalnych w wodzie*

% m/m

maks. 0,5

pH 5%-owego roztworu

min. 2,5

* dotyczy tylko gatunku produkowanego bez antyzbrylacza

Wyżej wymienione parametry są potwierdzane na świadectwie badania laboratoryjnego przy
każdej dostawie.
Dokument do pobrania:

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001 (zgodny z Międzynarodowym Standardem OHSAS 18001) oraz System Zarządzania Energią wg EN ISO 50001:2011.
W przypadku siarczanu żelaza (II) ze względu na możliwość jego stosowania także jako dodatek do pasz został wdrożony System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000:2005.

 

Pakowanie, przechowywanie i transport

FESPOL® 20 należy przewozić w krytych środkach transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Produkt należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, bądź na placach składowych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Materiał należy również chronić przed zawilgoceniem oraz utrzymywać z dala od źródeł ciepła.

 

Szczegółowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Produktu:

Karta Charakterystyki Siarczan Żelaza (II) suchy

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]