Realizując zasadę elastyczności rynkowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie i potencjał produkcyjny, oferujemy szeroką paletę gatunków dostosowanych do poszczególnych obszarów zastosowań. Podane informacje dotyczące Fespol® są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu i nie stanowią wymagań, a jedynie określają jego typowe właściwości. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrolą, informacje te nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.

Uwzględniając specyfikę zastosowań FESPOLU® i wynikające z nich potrzeby odbiorców, oferowane są cztery gatunki siarczanu żelaza (II):

  • FESPOL® 14 – siarczan żelaza(II) jednowodny neutralizowany;
  • FESPOL® 17 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny odwirowany;
  • FESPOL® 20 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny suszony;
  • FESPOL® 28 – siarczan żelaza(II) jednowodny suszony.

PARAMETR

FESPOL 14

FESPOL 17

FESPOL 20

FESPOL 28

Wzór chemiczny 

FeSO4 * H2O

CaSO4 *2 H2O
MgSO4 * H2O

FeSO4 * 7H2O 

FeSO4 * 7H2O 

FeSO4 * H2O

Nr EINECS 

231-753-5

10101-41-4

7487-88-9

231-753-5

231-753-5

231-753-5

Charakterystyka 

jednowodny neutralizowany

siedmiowodny odwirowany

siedmiowodny suszony

jednowodny suszony

Postać 

proszek

krystaliczny proszek

krystaliczny proszek

krystaliczny proszek

Barwa 

kremowa

zielona

jasnozielona

jasnokremowa

Zawartość żelaza(II),

co najmniej, %m/m

13,5

17,0

19,5

28,2

Zawartość żelaza(II) w przeliczeniu na FeSO4*7H2O,
co najmniej, %m/m

84,6

97,0

Zawartość żelaza(II) w przeliczeniu na FeSO4*H2O,
co najmniej, %m/m

41,0

85,8

Zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie, co
najwyżej, %m/m

0,5

0,5

0,5

Gęstość nasypowa luźna, g/cm3

0,9 +/-0,1

0,8+/-0,1

0,8+/-0,1

0,8+/-0,1

Gęstość nasypowa z ubiciem, g/cm3

1,10 +/-0,1

1,10 +/-0,1

1,05 +/-0,1

1,15 +/-0,1

 

 

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów zawiera Norma Zakładowa ZN-ZChP-338:2010 FESPOL SIARCZAN ŻELAZA(II) oraz Warunki Techniczne Odbioru WTO_ZChP_341_2013 FESPOL 14

Dokumenty do pobrania:

BAZA WIEDZY

Siarczan żelaza(II) jako półprodukt powstały podczas produkcji TiO2

Podczas procesu produkcji pigmentów dwutlenku tytanu wytwarzana jest szeroka gama półproduktów takich jak kwasy, sole, ciecze i gazy. Produkty te mogą być wykorzystane przez różne gałęzie gospodarki m.in rolnictwo, przetwórstwo chemiczne oraz budownictwo. Siarczan [...]

Odpadowy siarczan żelazawy – ceniony półprodukt w przemyśle chemicznym

Od wielu lat siarczan żelazawy wykorzystuje się do produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody. Służy on również do produkcji pigmentów żelazowych. W przemyśle cementowym używany jest jako środek redukujący sześciowartościowy chrom, który ma właściwości parzące i może [...]